Fandraisana‎ > ‎

Beby: Roma III

Efa ela be izay, aman-taona

No naniriako ahita an'i Roma

Soa fa misy namana tiana

Namporisika ny fanatanterahana

 

Dia naka fiaramanidina

Andehanana any Italia

Ny masoandro efa mibaliaka

Ho tsara tokoa ny dia

 

Ikalamako gasy italiana, namana be adidy

Nefa nitsena anay teny seranam-piaramanidina

Niaraka taminy ny tsikitsikiny

Na de tsy nahita toerana ho an'ny fiarany

 

Fihaonana amin'ireo namana

Nandehanana nitsangatsangana

Fotoana niarahana nivoaka

Nihinana glasy sy niriariha

 

Natsiro avokoa ireo sakafo gasy

Vary amin'anana sy saosisy nampiana lasary

Henakisoa sy anamadinika, voatabia sy sakay

Sy ireo rehetra tsy voatanisa...

 

Nandeha haingana ny fotoana

Betsaka ny zava-kanto nitsidihina

Il Colosseo, il Vaticano, il muro di Roma

Il Forum di Roma, il Pantheon, l'Arco di Trionfo

 

Ary koa ireo tranon'ny fahiny eny arabe

Ahitana mpivarotra sy toerana fisakafoana

Feno mpijery ilay Fontana di Trevi, ie !

Ny rano manganohano be

 

Teny amoron'ny Bracciano ( farihy)

Nahita zava-boahary isan-karazany

Nisakafo, nihira, nandihy

Ravoravo ny lehibe sy ny ankizy

 

Nony tonga ny hariva

Nasaina indray hisakafo

Nitono maskita, saosisy, akoho

Dia narahina hira sy gitara

 

Harivariva ny andro

Efa manjombona ny lanitra

Mody ilay masoandro

Ery ambadiky ny vohitra

 

Hasambarana moa izany

Tao ambanin'ny habakabaka

Ny feon'ireo gitara sy hira

Nameno ny manodidina

 

Tonga ny fotoana fisarahana

Fanaovana veloma mandrapihaona

Samy nandeha nisaraka

Nody any an-trano hatoriana

 

Ny ampitso no nanomboka niainga

Nisy lasa naka lamasinina

Ary koa nandeha fiarakodia

Izahay nianika fiaramanidina

 

Nametraka toky fa mbola hiverina

Fa maro ny tsy hita, sy tsy notsidihina

Raha sitraky ny Tompo, indray andro any

Hihaona indray isika ry namana tsy foy

 

 Tritriva ( Beby Rabodomiadana ) Août 2011

 

Miangavy an'izay mahita hadisoana ao fomba fanoratako mba hilaza an'izany amim-pitiavana ô !

Misaotra ! :-)

Comments